Ateq Atorfik Oqaras.toqq. e-mail
Inuussutissarsiutinut qitiusumik ilinniarfik
Amalie Joelsen Køkkenassistenti 349972 amjo@nanoq.gl
Ane Marie Lauritsen Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 349971 anml@nanoq.gl
Anna Albrechtsen Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 349977 aalb@nanoq.gl
Birgithe L. Andersen 349959 bila@nanoq.gl
Birthe Abelsen Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 349965 bia@nanoq.gl
Christian Axelsen Peqqinnissamut tunngasunik ilinniartitsisoq 349981 chax@nanoq.gl
Else Isbosethsen Igaffimmi ikiorti 349972 elsi@nanoq.gl
Else Thygesen Imm. aqutsisoq 349382 ethy@nanoq.gl
Hanne Kristoffersen Atuakkanik atorniartitsisoq 349969 hank@nanoq.gl
Henriette Holm Speranza Peqqinnissamut tunngasunik ilinniartitsisoq 349384 hehs@nanoq.gl
Ivalu Chemnitz Titussen   349976 ivct@nanoq.gl
Johanne Jørgensen Allaffimmi aqutsisoq 349956 jjor@nanoq.gl
Johannes Gerthsen Pedelimut ikiorti 349958 joge@nanoq.gl
Jonna Therkelsen Imm. aqutsisoq 349961 joth@nanoq.gl
Karen Møller Køkkenassistenti 349972 kamo@nanoq.gl
Laila Charlotte Johansen Saaffiginnittarfimmi sulisoq 349950 lacj@nanoq.gl
Lisa Ezekiassen Ilinniarfiup pisortaa 349953 lie@nanoq.gl
Marie Ezekiassen Peqqinnissamut tunngasunik ilinniartitsisoq 349963 maez@nanoq.gl
Navarana Johansen Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 349971 navj@nanoq.gl
Niels Petersen Pedeli 349958 nipe@nanoq.gl
Niviaq Lind Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 349974 nili@nanoq.gl
Susanne Rosing Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 349975 sros@nanoq.gl
       
Peqqissaasutut Ilinniartitaanermi Peqqissutsimullu Ilisimatusarnermi Institutti 
       
Anna Kleist Egede Peqqinnissamut tunngasunik ilinniartitsisoq 385903 ankl@uni.gl
Helle Mougaard Frederiksen   385902 hemo@uni.gl
Louise Lennert Olsen Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 385906 lolo@pi.uni.gl
Pauline Olesen Imm. aqutsisuugallartoq 385902 paul@pi.uni.gl
Silvia Isador Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 385907 siis@pi.uni.gl
Stine Frandsen Peqqissaasutut ilinniartitsisoq 385904 stfr@pi.uni.gl
Suzanne Møller Prorektori / Instituttip pisortaa 385656  sum@uni.gl
Lise Hounsgaard Ilisimatooq 385908 lhounsgaard@health.sdu.dk
 
      08.05.2018