Tikilluaritsi!

3.-7. marts 

Tarnikkut katsorsaasunngorniat nutaat moduli siulleq aallartissavaat

4. marts 

Peqqissaanermi ikiortinngorniat nutaat aallartissapput

4.-5. marts 

Peqqissaanermi ikiortinngorniat september 2017-imeersut naggataarutaasumik soraarummiissapput

7. marts 

Peqqissaanermi ikiortinngorlaat september 2017-imeersut ilinniarnertik naammassisavaat

11.-15. marts

Sundhedsassitentinik piartortunik paaqqutarinninnermut timimillu sungiusaanermut pikkorissaaneq

18. marts  

Klinikassistentit naggataarutaasumik atuagarsornissamut utissapput

19.-23. marts  

Ikorfartuisunngorniat/supervisor modulit tallimassaanni ilinniarfimmiissapput

26.-29. marts 

Meeraaqqerinermi siunnersortinngorniat modulit pingajuanni ilinniarfimmiissapput