Tikilluaritsi!

1. februar 

Tapersersunngorniat hold 2017 ilinniarnertik naammassivaat 

5. februar 

Ikorfartuisunngorniat - februaarip ulluisa tallimaanniit qulaaluaannut modulit sisamaanni atuagarsussapput 

11. februar 

Peqqissaanermi ikiortinngorniat piginnaasatigut naliliivigisat modulit aappaannut utissapput  

25. februar 

Tapersersuisunngorniat hold 2018 atuagarsornerit aappassaannut utissapput