Tikilluaritsi!

12. august Velkomst SH RKV modul 4 
13. - 15. august
Superviser 13. -15.august
19. - 23. august Masterclass i rusmidler 19. - 23. august
19. august Velkomst SH marts 18 teori 3
24. - 28. august
Rusmiddelbehandleruddannelsen  modul 2 
27. - 30. august Småbørnskonsulentuddannelsen  modul 1 27.- 30. august