Da vi fortsat udvider vores uddannelsesaktiviteter og forventer flere elever på vores uddannelser, søger vi en underviser, som kan varetage undervisningsopgaver på vores uddannelser og som har lyst til at varetage studievejledning af alle vores elever


Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2019 eller efter nærmere aftale

Om stillingen:
Du kan forvente følgende arbejdsopgaver:
- Studievejledning
- Undervisning på uddannelserne
- Udviklingsopgaver
- Udarbejdelse af statistik
- Udarbejdelse af PR – materiale på uddannelserne


Desuden kan vi tilbyde dig:
- stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
- faglige og pædagogiske udfordringer i et flerkulturelt miljø
- undervisningsmiljø i smukke omgivelser
- engagerede og motiverede kolleger

Vi forventer, at du:
- Er uddannet lærer, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
- Gerne undervisningserfaring
- Lyst og evne til at indgå i et udviklende samarbejde med elever og kolleger
- Lyst til at vejlede elever
- Tosproget (grønlandsk/ dansk )

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Lisa Ezekiassen tlf: 349953, e-mail: lie@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgningsfristen er den 3. maj 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19