Da vi fortsat udvider vores uddannelsesaktiviteter, søger vi 1- 2 sygeplejefaglige undervisere, som kan varetage undervisningsopgaver på forskellige uddannelser og inden for forskellige områder som f.eks. omsorg, sundheds- og sygepleje, pædagogik og psykologi.


Tiltrædelsesdato er den 1. september eller efter nærmere aftale.

Om stillingen:

Du kan forvente følgende arbejdsopgaver:
- Undervisning på uddannelserne
- Koordineringsopgaver
- Vejledning i opgaveskrivning
- Samarbejde med praktiksteder
- Planlægnings – og udviklingsopgaver

Desuden kan vi tilbyde dig:
- stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
- faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
- undervisningsmiljø i smukke omgivelser
- engagerede og motiverede kolleger


Vi forventer, at du:
- Sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
- Videreuddannelse, mulighed for ansættelse på dispensation
- Gerne undervisningserfaring
- Lyst og evne til at indgå i et udviklende samarbejde med elever og kolleger
- Tosproget (grønlandsk/ dansk )


Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med afvikling af kurser.

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Lisa Ezekiassen tlf: 349953, e-mail: lie@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.


Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 17. august

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34

  •