Studiekontorfuldmægtig søges til Peqqissaanermik Ilinniarfik


Vi søger en studiekontorfuldmægtig, som har overblik og kan varetage de administrative og praktiske opgaver der vedrører alle vores elever på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser.

Tiltrædelsesdato er den 1. juni 2019 eller efter nærmere aftale


Om stillingen:
Der kan forventes følgende arbejdsopgaver:
- sagsbehandling i henhold til uddannelsesstøttebekendtgørelsen
- fraværsregistrering og statistik
- servicering af elever
- brug af elevsystem lectio
- samarbejde med studievejleder og øvrigt administrativt personale

Vi forventer, at du:
- EVU / HK eller anden kontormæssig uddannelse
- Erfaring fra administrative funktioner
- IT-kompetencer
- Aktiv/kreativ, selvstændig og ansvarsbevidst
- Serviceminded, struktureret og gode samarbejdsevner
- Tosproget ( grønlandsk / dansk )


Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Lisa Ezekiassen tlf. 349950/349953, e-mail: lie@nanoq.gl eller kontorleder Johanne Jørgensen tlf.: 349950/349956, e-mail: jjor@nanoq.gl.


Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 29. april 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 18

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.