Tiltrædelsesdato er den 1. august eller efter nærmere aftale.

Om stillingen

Du kan forvente følgende arbejdsopgaver:

  • telefonpasning
  • henvendelser fra elever og samarbejdspartnere
  • ansvar for lokalebooking og informationssystem
  • samarbejde med studiekontoret og øvrigt administrativt personale

Vi forventer, at du

  • HK eller anden kontormæssig uddannelse
  • Erfaring fra administrative funktioner
  • IT-kompetencer
  • Aktiv/kreativ, selvstændig og ansvarsbevidst
  • Serviceminded, struktureret og gode samarbejdsevner
  • Tosproget (grønlandsk / dansk)

Løn - og ansættelsesvilkår

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Lisa Ezekiassen tlf. 349950/349953, e-mail: lie@nanoq.gl eller kontorleder Johanne Jørgensen tlf.: 349950/349956, e-mail: jjor@nanoq.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 15. juni

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26

Kort om Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.