Vi søger en kontorfuldmægtig til vores kursusafdeling som kan varetage de administrative opgaver, der ligger i forbindelser med afvikling af de aktiviteter, der ligger i kursusafdelingen.

Tiltrædelsesdato er den 1. april 2019 eller efter nærmere aftale.

 

Om stillingen

Der kan forventes følgende arbejdsopgaver:

  • administrative opgaver i forbindelse med afvikling af kurser, specialiseringer, efteruddannelser og modulopbyggede uddannelsesforløb
  • rejse- og opholdsbestilling
  • regnskab herunder fakturering for forskellige indtægtsdækkede kurser

 

Vi forventer, at du har:

  • HK eller anden kontormæssig uddannelse

-                  Erfaring fra lignende administrative funktioner

-                  Regnskabserfaring

-                  IT-kompetencer

-                  Serviceminded, struktureret og gode samarbejdsevner

-                  Tosproget 

Løn - og ansættelsesvilkår

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen

 

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Områdeleder Else Thygesen tlf. 349950/349382, e-mail:ethy@nanoq.gl eller kontorleder Johanne Jørgensen tlf.: 349950/349956, e-mail:jjor@nanoq.gl. 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 22. februar 2019

 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 eller 9.

 

Kort om Grønlands Selvstyre

Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.