Da vi fortsat udvider vores uddannelsesaktiviteter, søger vi 2 sygeplejefaglige undervisere, som kan varetage undervisningsopgaver på forskellige uddannelser og inden for forskellige områder som f.eks. omsorg, sundheds- og sygepleje, pædagogik og psykologi


Tiltrædelsesdato er den 1. august 2019

Om stillingen:
Du kan forvente følgende arbejdsopgaver:
- Undervisning på uddannelserne
- Koordineringsopgaver
- Vejledning i opgaveskrivning
- Samarbejde med praktiksteder
- Planlægnings – og udviklingsopgaver

Desuden kan vi tilbyde dig:
- stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
- faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
- undervisningsmiljø i smukke omgivelser
- engagerede og motiverede kolleger


Vi forventer, at du:
- Sygeplejerske
- Videreuddannelse, mulighed for ansættelse på dispensation
- Gerne undervisningserfaring
- Lyst og evne til at indgå i et udviklende samarbejde med elever og kolleger
- Tosproget (grønlandsk/ dansk )


Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med afvikling af kurser.

Løn - og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.


Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Lisa Ezekiassen tlf: 349953, e-mail: lie@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl, under Job.


Ansøgning:
Ansøgningsfristen er den 6. juni 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23