Hvad laver en tandplejer?

Som tandplejer vil du komme til at varetage sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver indenfor tandplejen. Desuden vil du i begrænset omfang komme til at varetage behandlingsmæssige samt organisatoriske opgaver indenfor tandplejen.

 Adgangskrav:

  • Eksamen på gymnasialt niveau (studentereksamen).
  • Afsluttet grønlandsk klinikassistentuddannelse
  • Tilsagn om praktikplads på en tandklinik

Uddannelsens opbygning.

Uddannelsen varer to år og består dels af praktik på en tandklinik og dels af 3 skoleophold på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk af hver 8 ugers varighed. Det sidste skoleophold afsluttes med eksamen.

Derudover vil der være 4 ugers fjernundervisning i praktikuddannelsen. Sammenlagt 36 ugers teori. 

Praktikuddannelsen foregår på tandklinikken i din hjemby.

Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson.

Uddannelsesløn samt kollegiemuligheder under din uddannelse.

Du vil få en uddannelsesløn under hele din uddannelse. Under teoriopholdene vil du få tildelt kollegieværelse ved Kollegieadministrationens Fælleskontor i Nuuk.

Du kan under din uddannelse ikke medtage familie til Nuuk.

  

Ansøgningsprocedure.

Der udbydes 10-12 praktikpladser i alt. Der skal udarbejdes en lærlingekontrakt i samarbejde med Piareersarfik og arbejdsgiver. Derefter udfyldes et ansøgningsskema, som Piareersarfik videresender til Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Ansøgningsfrist 1. marts