Hvad laver en sundhedshjælper?

Som sundhedshjælper yder du praktisk bistand og udfører grundlæggende plejeopgaver hos ældre, syge og handicappede mennesker i deres eget hjem og på alderdoms- eller plejehjem.

For at borgeren kan få bedst mulig livskvalitet, skal du aktivere ham og støtte ham i at bevare og udvikle evnen til at klare sig selv i dagligdagen.

Du uddannes til at hjælpe borgeren i de daglige gøremål. Det kan være personlig hygiejne, husholdning som rengøring, tøjvask og indkøb, samt vejledning om kost, sundhed og madlavning. Du skal altså som sundhedshjælper både yde praktisk bistand og udføre grundlæggende plejeopgaver.

Som sundhedshjælper vil du komme tæt på mennesker, som er gamle, syge eller handikappede. Du kommer tæt på menneskers sorg, men sandelig også deres glæder og livsvilje. Du skal derfor som sundhedshjælper være i stand til at lytte og tale med mennesker.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve med karaktererne D i grønlandsk, D i dansk og E i matematik.

Uddannelsens opbygning

Sundhedshjælperuddannelsen varer i alt 1 1/2 år. Uddannelsen indledes med 7 ugers teoriophold. Herefter følger 10 ugers praktik, 20 ugers teori, 30 ugers praktik og et 6 ugers teoriophold, der afsluttes med en opgave og mundtlig eksamen.
Teori-undervisningen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk.

Praktikpladser

Når du optages på uddannelsen, vil Peqqissaanernik Ilinniarfik sikre, at du så vidt muligt tildeles en praktikplads i den by, du kommer fra. I din praktikperiode opnår du kendskab til arbejdet i sundhedsvæsenet og kommunens hjemmepleje og hjemmehjælp.
Du vil under din praktiktid få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Ansøgning, økonomisk støtte og bolig

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Studievejledning

Studievejledningen står klar, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen til sundhedshjælper

Uddannelsepjece

UDDANNELSESBOG

Praktiske oplysninger. GL

Praktiske oplysninger. DK