Hvad laver en sundhedsassistent?

Du skal selvstændigt kunne vurdere behov, tilrettelægge, aktivere og udføre omsorgsopgaver indenfor det sundhedsfaglige område.

Du kan som sundhedsassistent blive oplært til at kunne udføre særlige opgaver inden for sygeplejen. Du kan tage kurser eller gennemgå praktiske oplæringsprogrammer, som kvalificerer dig til at påtage dig ansvaret for områder som røntgen, veneria, audiologi, fødsel, psykiatri og sundhedspleje.

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Uddannelsen er en overbygning på sundhedshjælperuddannelsen og varer 1 1/2 år. Den består af 34 ugers teori og 35 ugers praktik. Herefter følger 4 ugers afsluttende teoriophold med en afsluttende skriftlig opgave og til sidst en mundtlig eksamen.

Teori-undervisningen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk.

Studievejledningen står klar, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen til sundhedsassistent

For at blive optaget på Sundhedsassistentuddannelsen skal du opfylde disse krav:

  • en uddannelse som sundhedshjælper med minimum karakteren C eller tilsvarende sundhedsfaglige kvalifikationer
  • du skal være dobbeltsproget med minimum karakteren D i grønlandsk og dansk og minimum E i regning og matematik ved folkeskolens afgangsprøve
  • har du opnået mindre end karakteren C ved din afsluttende eksamen er der mulighed for en optagelsesprøve
  • angående tilsvarende sundhedsfaglige kvalifikationer foretager Peqqissaanermik Ilinniarfik en individuel bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer
  • har ansøgeren relevante praktiske forudsætninger vil der være mulighed for at søge merit i praktikuddannelsen
  • studentereksamen

Når du optages på uddannelsen, vil Peqqissaanermik Ilinniarfik sikre, at du så vidt muligt tildeles en praktikplads i den by, du kommer fra. I din praktikperiode opnår du kendskab til arbejdet i sundhedsvæsenet og kommunens hjemmepleje og hjemmehjælp.

Du vil under din praktiktid få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.