Hvad laver en støtteperson?

Som støtteperson yder du omsorg, praktisk bistand og støtte hos en borger med en psykisk lidelse i at kunne leve et så almindeligt hverdagsliv som muligt.

For at borgeren kan få bedst mulig livskvalitet, skal du aktivere ham og støtte borgeren i at bevare og udvikle evnen til at klare sig selv i dagligdagen. Du uddannes til at hjælpe borgeren i de daglige gøremål.

Adgangskrav:

  • Folkeskolens afgangsprøve, som skal være gennemført med min. E (02 ) i regning/matematik samt min. D (4 ) i grønlandsk og dansk.
  • Alder: 18 år
  • Arbejdserfaring: 2 år
  • Optagelsessamtale
  • Ren Straffeattest

 

Uddannelsens opbygning.

Uddannelsen varer 1½ år og består af 38 ugers teori og 35 ugers praktik.

Skoleopholdene foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk. Der er 3 skoleophold, hvoraf det sidste skoleophold er afsluttende eksamen.

Praktikuddannelsen foregår indenfor socialpsykiatrien i din hjemby.

Under praktikperioderne vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Uddannelsesløn samt kollegiemuligheder under din uddannelse.

Du vil få en uddannelsesløn under hele din uddannelse. Under teoriopholdene vil du få tildelt kollegieværelse ved Kollegieadministrationens Fælleskontor i Nuuk.

Du kan under din uddannelse ikke medtage familie til Nuuk.

Ansøgningsprocedure.

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du afleverer på Piareersarfik i den hjemby. Piareersarfik videresender ansøgningen til Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Der optages et hold om året med start august. Ansøgningsfrist er 1. marts


Uddannelsespjece