Peqqissaanermik Illinniarfik tlibyder hvert år sundhedsassistenter at videreuddanne sig med forskellige specialer. Det er ikke de samme specialiseringer der tilbydes hvert år men efter behov og efterspørgsel fra sundhedsvæsenet.