Hvad laver en portør-redder?

Som portør-redder kan du arbejde som portør på sundhedscentre og sygehuse, hvor du også yder omsorg for de indlagte patienter.
Desuden transporterer portør-reddere patienter og kører ambulance. Derfor er livreddende førstehjælp en væsentlig del af uddannelsen

Adgangskrav

  • Tilsagn om praktik / lærlingekontrakt
  • FSA med mindst D i grønlandsk og dansk samt E i regning og matematik
  • Kørekort
  • Ren straffeattest
  • Gennemført kursus i grundlæggende arktisk førstehjælp

Lærlingekontrakt

I tilknytning til ansøgningsskemaet skal ansøger vedlægge skemaet om tilsagn til lærlingeplads. Ansøger skal selv kontakte det lokale sundhedscenter/sygehus for at ansøge om tilsagn om en lærlingeplads. Lærlingekontraktskemaet kan hentes på det lokale Majoriaq.

Uddannelsens opbygning

Portør-redderuddannelsen varer 22 uger (cirka 5 måneder) og består af 4 ugers teori og dernæst 6 ugers praktik. Herefter følger yderligere 4 ugers teori og 6 ugers praktik. Uddannelsen afsluttes med 2 ugers teori, og der afholdes en afsluttende eksamen.
Teori-undervisningen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk.

Praktikpladser

1. praktikperiode foregår på elevens lokale sygehus, mens 2. praktikperiode tages på Dr. Ingrids Hospital.
Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Ansøgning, økonomisk støtte og bolig

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Studievejledning

Studievejledningen står klar, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen til portørredder.

Uddannelsesbogen

Pjece om uddannelsen


Hvad laver en portør-redder?

Som portør-redder kan du arbejde som portør på sundhedscentre og sygehuse, hvor du også yder omsorg for de indlagte patienter.
Desuden transporterer portør-reddere patienter og kører ambulance. Derfor er livreddende førstehjælp en væsentlig del af uddannelsen

Adgangskrav 

  • FSA med mindst D i grønlandsk og dansk samt E i regning og matematik
  • Kørekort
  • Ren straffeattest
  • Gennemført kursus i grundlæggende arktisk førstehjælp .

Lærlingekontrakt

I tilknytning til ansøgningsskemaet skal ansøger vedlægge skemaet om tilsagn til lærlingeplads. Ansøger skal selv kontakte det lokale sundhedscenter/sygehus for at ansøge om tilsagn om en lærlingeplads. Lærlingekontraktskemaet kan hentes på det lokale Piareersarfik.

Uddannelsens opbygning

Portør-redderuddannelsen varer 22 uger (cirka 5 måneder) og består af 4 ugers teori og dernæst 6 ugers praktik. Herefter følger yderligere 4 ugers teori og 6 ugers praktik. Uddannelsen afsluttes med 2 ugers teori, og der afholdes en afsluttende eksamen.
Teori-undervisningen foregår på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk.

Praktikpladser

1. praktikperiode foregår på elevens lokale sygehus, mens 2. praktikperiode tages på Dr. Ingrids Hospital.
Under praktikperioden vil du få tildelt en praktikvejleder samt en kontaktperson på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Ansøgning, økonomisk støtte og bolig

Studiekontoret informerer om ansøgningsprocedure, mulighed for uddannelsesstøtte, kollegiemuligheder, og hvad du ellers måtte have af spørgsmål af praktisk art.

Studievejledning

Studievejledningen står klar, hvis du har spørgsmål angående uddannelsen til portørredder.

           Uddannelsesbogen           Pjece om uddannelsen