Du vil modtage uddannelsesstøtte under dine skoleophold og praktikløn i praktikperioden.

Som studerende på sundhedsassistentuddannelsen, der er en erhvervsmæssig grunduddannelse, kan du i øjeblikket modtage 4.200 kroner om måneden. Af de penge skal du selv betale for en eventuel kollegiebolig og kost, men du har mulighed for søge om hel eller delvis dækning af indkvarteringsudgiften under det korte skoleophold (læs mere her).

Børnetillæg

Har du børn under 18 år, kan du søge om at få et børnetillæg.

Hvis du får et barn under uddannelsen, kan du ydes et børnetillæg fra fødselstidspunktet, hvis du senest 2 måneder efter fødslen ansøger om børnetillæg. Du kan finde ansøgningsskemaet her. Når du har udfyldt skemaet, skal du aflevere det på Studiekontoret med den nødvendige dokumentation (barnets dåbs- eller fødselsattest, bopælsattest med oplysninger om barnet og dig, evt, faderskabserklæring).

Opholder dit barn sig i Grønland, er børnetillæget for tiden 758 kroner om måneden.

Hvis du selv har forsørgelses- eller bidragspligt, ydes tillægget til dig. Bor du ikke sammen med dit barn, udbetales tillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen. Hvis dit barn forsørges af det offentlige, ydes du ikke børnetillæg.

Man kan ikke modtage børnetillæg i perioder, hvor man holder orlov.

Frirejser

Studerende på sundhedsassistentuddannelsen kan ansøge om frirejser. Du skal altid benytte det samme ansøgningsskema, når du ansøger om en frirejse. Når du har udfyldt det, skal du aflevere det på Studiekontoret. Skemaet finder du her.

Rejser i forbindelse med uddannelsesstart bestilles af din lokale Piareersarfik, mens de øvrige rejser bestilles af en medarbejder på Studiekontoret.

Du har ret til en frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning. Du har ret til en rejse mellem den seneste faste bopæl og uddannelsensbyen Nuuk. Hvis du eller din ægtefælle har børn under 18 år, hvis du bor sammen med dem, samt hvis I har et rimeligt sted at bo i uddannelsesbyen Nuuk, kan der ydes frirejse til børnene til dit lange skoleophold. Er der bevilget en frirejse til børnene, kan der ligeledes ydes en frirejse til din ægtefælle.

Det er også muligt at søge om frirejse i forbindelse med sommerferie. Du har ret til en returrejse mellem uddannelsesbyen Nuuk og dine børns bopæl eller din eller dine forældres seneste faste bopæl i Grønland. Hvis du har forsørgelsespligt, og dine børn bor hos dig, kan der også ydes en frirejse til dine børn. Der kan ikke ydes en feriefrirejse til din ægtefælle. Husk at ansøge senest den 1. april.

I forbindelse med bevilget orlov og barselsorlov kan du ydes en frirejse, hvis din orlov varer mere end 3 måneder, hvis du rejser senest en måned efter orlovens start og tidligst rejser retur en måned før, du genoptager din uddannelse.

Der ydes tillige frirejser ved skift mellem teori- og praktikstudier.

Endelig har du mulighed for at søge om dækning til for eksempel en rejse i forbindelse med alvorlig sygdom eller død i din nærmeste familie. Frirejsen ydes til dig og dine børn, hvis de bor hos dig. Inden afrejse skal sygdommens karakter dokumenteres ved lægeerklæring og dødsfald ved dødsattest.

Rejsen omfatter altid fuld dækning af billet og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigste transportmulighed. Dette vil typisk være skibsrejse eller rød flybillet. Hvis den røde flybillet er dyrere end skibsrejsen, og du vælger at flyve, skal du selv betale differencen. Det gælder også, hvis du bestiller en dyrere billettype. Vær opmærksom på, at røde billetter ikke kan refunderes, og at du selv vil være ansvarlig for at overholde rejseplanen.

Man har ikke ret til frirejser eller lignende ydelser i de perioder, man har fravalgt klip eller holder orlov.

Godstransport

Som sundhedsassistentelev kan du få bevilget godstransport til dit lange skoleophold, hvis:

(1) du har fået bevilget frirejse til dit barn eller børn

eller

(2) din ægtefælle er uddannelsessøgende til en støtteberettiget uddannelse, der varer mere end 24 måneder. Det er et krav, at I rejser sammen.

Ansøgningsskemaet finder du her. Når du har udfyldt det, skal du aflevere det på Studiekontoret.

Studielån

Som sundhedsassistentelev har du ikke mulighed for at søge Grønlands Selvstyre om studielån.