Som elev på portør-redderuddannelsen modtager du uddannelsesløn, der svarer til grundlønnen for portører. Af de penge skal du selv betale for en eventuel kollegiebolig og kost.

Du skal inden uddannelsesstart aflevere dit skattekort til din arbejdsgiver.

Børnetillæg

Har du børn under 18 år, kan du søge om at få et børnetillæg.

Hvis du får et barn under uddannelsen, kan du ydes et børnetillæg fra fødselstidspunktet, hvis du senest 2 måneder efter fødslen ansøger om børnetillæg. Du kan finde ansøgningsskemaet her. Når du har udfyldt skemaet, skal du aflevere det på Studiekontoret med den nødvendige dokumentation (barnets dåbs- eller fødselsattest, bopælsattest med oplysninger om barnet og dig, evt, faderskabserklæring).

Opholder dit barn sig i Grønland, er børnetillæget for tiden 758 kroner om måneden.

Hvis du selv har forsørgelses- eller bidragspligt, ydes tillægget til dig. Bor du ikke sammen med dit barn, udbetales tillægget til den, der faktisk forestår forsørgelsen. Hvis dit barn forsørges af det offentlige, ydes du ikke børnetillæg.

Man kan ikke modtage børnetillæg i perioder, hvor man holder orlov.

Frirejser

Studerende på portør-redderuddannelsen kan ansøge om frirejser. Du skal altid benytte det samme ansøgningsskema, når du ansøger om en frirejse. Når du har udfyldt det, skal du aflevere det på Studiekontoret. Skemaet finder du her.

Rejser i forbindelse med uddannelsesstart bestilles af din lokale Piareersarfik, mens de øvrige rejser bestilles af en medarbejder på Studiekontoret.

Du har ret til en frirejse i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse eller afslutning. Du har ret til en rejse mellem den seneste faste bopæl og uddannelsensbyen Nuuk.

Der ydes frirejser ved skift mellem teori- og praktikstudier. Der kan ikke ydes en frirejse i forbindelse med sommerferie, men praktikdelen søges altid tilrettelagt i hjembyen og i forbindelse med en ferie.

I forbindelse med bevilget orlov og barselsorlov kan du ydes en frirejse, hvis din orlov varer mere end 3 måneder, hvis du rejser senest en måned efter orlovens start og tidligst rejser retur en måned før, du genoptager din uddannelse.

Du har ligeledes mulighed for at søge om dækning til for eksempel en rejse i forbindelse med alvorlig sygdom eller død i din nærmeste familie. Inden afrejse skal sygdommens karakter dokumenteres ved lægeerklæring og dødsfald ved dødsattest.

Rejsen omfatter altid fuld dækning af billet og nødvendige opholdsudgifter under rejsen med billigste transportmulighed. Dette vil typisk være skibsrejse eller rød flybillet. Hvis den røde flybillet er dyrere end skibsrejsen, og du vælger at flyve, skal du selv betale differencen. Det gælder også, hvis du bestiller en dyrere billettype. Vær opmærksom på, at røde billetter ikke kan refunderes, og at du selv vil være ansvarlig for at overholde rejseplanen.

Man har ikke ret til frirejser eller lignende ydelser i de perioder, man har fravalgt klip eller holder orlov.

Godstransport

Som portør-redderelev har du kun mulighed for at få bevilget godstransport, hvis din ægtefælle er uddannelsessøgende til en støtteberettiget uddannelse, der varer mere end 24 måneder.

Ansøgningsskemaet finder du her. Når du har udfyldt det, skal du aflevere det på Studiekontoret.

Studielån

Som portør-redderelev har du ikke mulighed for at søge Grønlands Selvstyre om studielån.