Du kan kontakte Studiekontoret for at få vejledning omkring blandt andet frirejser, godstransport, børnetillæg, studielån og huslejefritagelse.
Desuden er Studiekontoret de studerendes indgang til Uddannelsesstøtteforvaltningen (USF).

Som udgangspunkt skal du være dansk statsborger og have fast bopæl i Grønland for at være berettiget til uddannelsesstøtte. Derudover stilles der blandt andet også krav til, hvor mange afsluttede uddannelser du må have.

Hvis du vil vide mere om uddannelsesstøtte, kan du besøge Grønlands Selvstyres hjemmeside om uddannelse og økonomi www.sunngu.gl

Du kan også besøge USF's hjemmeside på www.usf.gl 
Her har du bl.a. mulighed for at se dine månedlige ydelser eller sende en ansøgning om studielån.

Desuden er du altid velkommen til, at kontakte Studiekontoret med ethvert spørgsmål af økonomisk art omkring din uddannelse.