Hvis der er ydet en frirejse til dine børn under dit lange skoleophold, kan der også ydes en frirejse til din ægtefælle eller samlever.

Du har som sundhedsassistentelev mulighed for at få tildelt en bolig til dig selv, dine børn og din ægtefælle eller samlever under dit lange skoleophold. Som udgangspunkt skal de være berettiget til en frirejse, og tildeling sker så længe kapaciteten tillader det.

Daginstitutionsplads

Får du børn eller har du børn med under dit lange skoleophold, som skal i en pasningsordning, skal du ansøge om institutionsplads.

  • Nuup Kommunea har afsat et antal institutionspladser til uddannelsessøgende. For at komme i betragtning til disse, skal man enten være:
  • enlig forsørger, eller
  • begge forældre skal være studerende,

og du skal udfylde og aflevere et særligt ansøgningsskema til studiekontoret. Du kan også sende skemaet via fax eller i et brev. Ansøgningsskemaet finder du her.

Når du har afleveret din ansøgning, vil den blive underskrevet og videresendt til Nuup Kommunea.

2) Hvis din samlever har arbejde og ikke er uddannelsessøgende, skal du ansøge om institutionsplads direkte hos Kommuneqarfik Sermersooq. Ansøgningsskema kan du hente her.

Du kan læse om børnepasning og institutioner i Kommuneqarfik Sermersooq på kommunens hjemmeside, http://sermersooq.gl/kl/innuttaasunut/ 
Du skal være opmærksom på, at ventetiden for en plads i Kommuneqarfik Sermersooqs institutioner er meget lang. Du skal derfor søge i god tid.

Andre muligheder

I særlige tilfælde kan du få tildelt en større kollegiebolig og plads til dit barn i kommunens børnepasning under dit korte skoleophold. Det sociale udvalg i din hjemkommune skal vurdere og godkende, om det er nødvendigt at dit barn medtages til Nuuk.

OBS ! Der skal foreligge en skriftlig udtalelse og et tilsagn om betaling af børnepasning fra din hjemkommune.

Det er selvfølgelig nødvendigt, at du har en passende bolig til dig og dit barn. Du skal derfor søge om en større kollegiebolig hos KAF.

Først når bolig og pasningsmulighed er afklaret, kan der bestilles en billet til dit barn. Det vil derfor afgørende, at du søger kollegiebolig, børnepasning hos hjemkommunens sociale udvalg i god tid.

Du skal ikke regne med at kunne få plads til dit barn i Kommuneqarfik Sermersooqs institutioner, da ventetiden for en plads er meget lang. Hvis du kan dokumentere, at du har skaffet en pasningsmulighed i Nuuk til dit barn, opfylder du kravene. Vær opmærksom på, at du stadig skal have en rimelig bolig, inden studiekontoret kan bestille en billet til dit barn.

Opdateret 18.02.14