Du skal være opmærksom på, at du under skoleopholdene ikke har ret til at medbringe dine børn og din ægtefælle eller samlever.

Kun i særlige tilfælde kan du få tildelt en større kollegiebolig og plads til dit barn i KAF's børnepasning, Meeqqerivik Tikiusaq, under dine skoleophold. Det sociale udvalg i din hjemkommune skal vurdere og godkende, om det er nødvendigt at dit barn medtages til Nuuk. Der skal foreligge en skriftlig udtalelse og et tilsagn om betaling af børnepasning fra din hjemkommune.

Det er selvfølgelig nødvendigt, at du har en passende bolig til dig og dit barn. Du skal derfor søge om en større kollegiebolig hos KAF.

Du bør vide, at først når bolig og pasningsmulighed er afklaret, kan der bestilles en billet til dit barn. Det vil derfor være afgørende, at du søger kollegiebolig, børnepasning og hjemkommunens sociale udvalg i god tid.