Bekendtgørelse nr. 5, 27. marts 2015 § 36.:

Når der i forbindelse med uddannelsens start, afbrydelse, midlertidig afbrydelse eller afslutning ydes frirejse til den uddannelsessøgende, kan der ydes frirejse til børn under 18 år, jf. dog stk. 5, såfremt:

 1) barnet bor hos den uddannelsessøgende,

 2) barnet er den uddannelsessøgendes eget barn eller er barn af den uddannelsessøgendes ægtefælle, jf. § 6,

 3) uddannelsen eller skoleopholdet varer mere end 10 måneder, og

 4) det kan dokumenteres, at der er skaffet indkvartering til familien.

Der skal gøres opmærksom på at Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 § 2, stk. 5, 1 som en undtagelse til hovedreglen gælder. Undtagelsesbestemmelsen anvendes på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag, typisk i forhold til børn af enlige forældre eller i forhold til børn, hvor samlever af tungtvejende grunde vurderes ikke at kunne varetager barn/børn tarv på daglig basis.

Ventetiden på en pasningsmulighed i Nuuk kan være meget lang. Du skal derfor søge en plads i god tid.

Studiekontoret kan være behjælpelig med vejledning om de gældende regler, og du kan få hjælp til ansøgning om børnepasning, kollegiebolig og bevilling igennem det sociale udvalg i din hjemkommune.

Hvis du vil vide mere om børnepasning i Nuup Kommunea, kan du besøge kommunens hjemmeside, http://sermersooq.gl/kl/innuttaasunut/ 

Du kan også besøge KAF's hjemmeside på www.kaf.gl