Du har mulighed for at søge et kollegieværelse eller -lejlighed gennem Kollegiernes Fællesadministration (KAF) i Nuuk. Du skal udfylde et ansøgningsskema og aflevere det på KAF. Du kan også sende det via fax eller i et brev. Ansøgningsskemaet finder du der på www.kaf.gl.

Det er KAF, der tildeler kollegiepladser og oplyser dig om, hvor du skal bo. Du vil modtage besked direkte fra KAF, når de har behandlet din ansøgning om tildeling af kollegieværelse eller -lejlighed.

Hvem kan få bolig?

Kollegieboligmarkedet i Nuuk er meget trængt, og derfor skal kun udefrakommende uddannelsessøgende forvente at få tildelt en bolig.

Du har som sundhedsassistentelev mulighed for at få tildelt en bolig til dig selv, dine børn og din ægtefælle eller samlever under dit lange skoleophold. Som udgangspunkt skal de være berettiget til en frirejse, og tildeling sker så længe kapaciteten tillader det.

Under dit korte skoleophold kan du kun i særlige tilfælde få tildelt en større kollegiebolig til dig og dine børn. Du kan ikke søge om en større bolig til dig og din ægtefælle eller samlever.

Huslejefritagelse

Du har mulighed for ansøge om fritagelse fra betaling af kollegiehusleje under dit korte skoleophold. Der ydes ikke huslejefritagelse til skoleophold af 6 måneders varighed eller derover, og du kan derfor ikke søge til din lange skoleperiode.

Formålet er, at du ikke belastes af dobbelt husleje. Huslejefritagelsen forudsætter derfor, at du reelt har en huslejeudgift i din hjemby, samtidig med at du betaler for en kollegiebolig under dit skoleophold. Du kan derfor ikke få huslejefritagelse, hvis du fremlejer din bolig i hjembyen, eller hvis du er hjemmeboende. Du kan heller ikke få huslejefritagelse, hvis du bor privat under dit skoleophold.

Du skal ansøge om huslejefritagelse inden det korte skoleopholds start. Du skal udfylde et ansøgningsskema, og du skal vedlægge bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde som dokumentation. Skemaet kan du finde her.

Du skal aflevere skema og dokumentation på studiekontoret. Du får efterfølgende et skriftligt svar om godkendelse eller afslag.