Du har mulighed for at søge et kollegieværelse eller -lejlighed gennem Kollegiernes Fællesadministration (KAF) i Nuuk. Du skal udfylde et ansøgningsskema og aflevere det på KAF. Du kan også sende det via fax eller i et brev. Ansøgningsskemaet finder du der på www.kaf.gl.

Det er KAF, der tildeler kollegiepladser og oplyser dig om, hvor du skal bo. Du vil modtage besked direkte fra KAF, når de har behandlet din ansøgning om tildeling af kollegieværelse eller -lejlighed.

Hvem kan få bolig?

Kollegieboligmarkedet i Nuuk er meget trængt, og derfor kan kun udefrakommende uddannelsessøgende ansøge om en bolig.

Under dine skoleophold har du som portør-redderelev mulighed for at få tildelt en bolig til dig alene.

Kun i særlige tilfælde vil du kunne få tildelt en større kollegiebolig til dig og dine børn. Du kan ikke søge om en større bolig til dig og din ægtefælle eller samlever.

Huslejefritagelse

Du har mulighed for ansøge om fritagelse fra betaling af kollegiehusleje under dine skoleophold.

Formålet er, at du ikke belastes af dobbelt husleje. Huslejefritagelsen forudsætter derfor, at du reelt har en huslejeudgift i din hjemby, samtidig med at du betaler for en kollegiebolig under dit skoleophold. Du kan derfor ikke få huslejefritagelse, hvis du fremlejer din bolig i hjembyen, eller hvis du er hjemmeboende. Du kan heller ikke få huslejefritagelse, hvis du bor privat under dit skoleophold.

Du skal ansøge om huslejefritagelse inden skoleopholdets start. Du skal udfylde et ansøgningsskema, og du skal vedlægge bopælsattest og autoriseret lejekontrakt, andelsbevis eller skøde som dokumentation. Skemaet kan du finde her.

Du skal aflevere skema og dokumentation på studiekontoret. Du får efterfølgende et skriftligt svar om godkendelse eller afslag.