Studiekontoret vejleder blandt andet om:

  • Uddannelsesstøtte
  • Kollegiebolig
  • Rejser
  • Medbringelse af familie under uddannelse

Inden du vælger uddannelse, kan din lokale Majoriaq rådgive om:

  • Studievalg
  • Adgangskrav
  • Udfyldning af ansøgningsskemaer