Specialiseringsmodulet retter sig til

Uddannede sundhedsassistenter, der har 2 års erhvervserfaring inden for sundhedsvæsenet og gerne erfaring fra arbejde med børn og unge.

Indhold i specialiseringsmodulet

Kundskaber om love og retningslinjer for området, den organisation man bliver en del af, teorier om familier, børn og unges udvikling. Teorier om sundhedsfremme, mestring og sygdomsforebyggelse, relateret til viden om sundhed og sygdomsmønstre hos børn og unge i Grønland. Socialisations- og dannelsesteorier og kundskaber om funktionsundersøgelser og screeningsværktøjer til undersøgelser af børn og unge. Endelig kundskaber om dokumentation af eget arbejde, evalueringsredskaber samt udvikling af et henvisningssystem

Modul opbygning

Specialiseringsmodulet til sundhedsplejeassistent er opbygget således, at deltagerne skal deltage i 4 teoretiske moduler på Peqqissaanermik. Derudover vil der være observationspraktik og opgaveløsning i, og mellem de teoretiske moduler. Det forventes af sundhedsassistenterne bruger cirka 5 arbejdsdage før modul 1 og ligeledes 10 arbejdsdage mellem de øvrige moduler (fordelt i tidsrummet mellem modulerne), til opgaveløsning og observationspraktik.

Modul 1: Familiedannelse, spæd- og småbørnssundhedspleje

(13. maj – 7. juni 2019)

Modul 2: Skolesundhedspleje

(23. september – 18. oktober 2019)

Modul 3: Tværfagligt- og sektorielt samarbejde, sundhedspleje til grupper samt konsulent funktion i forhold til daginstitutioner og andre institutioner (4 uger 2020)

Modul 4: Planlægning og udvikling af egne arbejdsområder som Sundhedsplejeassistent, afsluttende eksamen (3 uger 2020)

Praktisk info

  • Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for rejse og ophold.
  • Der udbetales dagpenge efter gældende regler til deltagere uden for Nuuk.
  • Der skal søges tjenestefri med løn. Lønudgifter refunderes ved Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Gælder også for sundhedsassistenter ansat i kommuner.
  • Der vil være formiddags- og middagsforplejning til deltagere fra Nuuk.

Yderligere information kan indhentes hos områdeleder Else Thygesen, e-mail: ethy@nanoq.gl tlf.: 349382.

         

Kursusdata

  • Id: Specialiseringsmodul-sundhedsplejeassistenter

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382