Aflyst pga. for få tilmeldte.

Specialiseringsmodulet retter sig til

Uddannede sundhedsassistenter, der har 2 års erhvervserfaring inden for sundhedsvæsenet og gerne erfaring fra arbejde med børn og unge.

Indhold i specialiseringsmodulet

Kundskaber om love og retningslinjer for området, den organisation man bliver en del af, teorier om familier, børn og unges udvikling. Teorier om sundhedsfremme, mestring og sygdomsforebyggelse, relateret til viden om sundhed og sygdomsmønstre hos børn og unge i Grønland. Socialisations- og dannelsesteorier og kundskaber om funktionsundersøgelser og screeningsværktøjer til undersøgelser af børn og unge. Endelig kundskaber om dokumentation af eget arbejde, evalueringsredskaber samt udvikling af et henvisningssystem.

Specialiseringsmodulets form

Undervisningen vil foregå på Peqqissaanermik Ilinniarfik i Nuuk i alle 5 måneder.                 

Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Praktiske forhold

Specialiseringsmodulets varighed er i alt 20 uger.

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for ophold og rejse.

Der udbetales dagpenge efter gældende regler i de 5 måneder for deltagere uden for Nuuk.

Formiddags – middags forplejning for deltagere fra Nuuk

Der skal søges tjenestefri med løn. Lønudgifter refunderes ved Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Gælder også for sundhedsassistenter ansat i kommuner.

Kursusdata

  • Id: Specialiseringsmodul-sundhedsplejeassistenter

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382