Peqqissaanermik Ilinniarfik udbyder småbørnskonsulentuddannelsen igen i 2017 - 2018 - i samarbejde med Toftemosegård.

 

UDDANNELSESPLAN

Formål:

Uddannelsens formål og hensigt er at udvikle en sammenhængende pragmatisk teori for det forebyggende arbejde og behandlingsarbejde, der udføres i Grønland med særlig fokus på metodeudvikling og oplæring – baseret på en helhedsvurdering af behov og ressourcer.

Barnets behov og udvikling, vil sammen med en særlig fokus på barnets samspil med de nærmeste omsorgspersoner være i fokus, ligesom det er uddannelsens mål, at udvikle begreber og modeller, som kan udgøre et arbejdsinstrument for de ansatte med en høj prioritering på det praktiske arbejde.

 

Småbørnskonsulentuddannelsen retter sig til:

Uddannede med mellemlang videregående uddannelse, som arbejder inden for sundhedsområdet eller i kommunerne.

 

Praktiske forhold.

Småbørnskonsulentuddannelsen er opbygget over 6 moduler.

Den starter den 25. marts 2017 og slutter den 7. marts 2018 

 1. modul: 25. marts - 29. marts 2017
 2. modul: 9. maj - 11. maj 2017
 3. modul: 22. august - 24. august 2017
 4. modul: 7. november - 10. november 2017
 5. modul: fordybelsesopgave
 6. modul: 6. marts - 7. marts 2018

Modulerne 1- 4 samt 6 afvikles på Peqqissaanermik Ilinniarfik. Modul 5 afvikles i hjembyen.

Praktiske oplysninger:

 • Deltagelse på modulerne er gratis. Der vil være forplejning på alle kursusdage.
 • Deltagerne skal selv bestille og betale for rejser og ophold. PPK ansatte kan søge kursusfonden.
 • Der skal påregnes udgifter til litteratur.

Der vil være mulighed for overnatning på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Værelsespris: 450 kr./ døgn.

Ansøgningsfrist: 11. februar 2017

 

Yderligere information:

Yderligere information kan indhentes hos Områdeleder Else Thygesen e-mail: ethy@nanoq.gl eller tlf: 349382

Kursusdata

 • Id: K 03
 • Pris: 00

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus