Kursus i rehabilitering

Formål:

På dette kursus lærer du de grundlæggende begreber i og forståelser af rehabilitering. Du får viden om rehabilitering, således at du efterfølgende kan arbejde ud fra centrale værdier og elementer i rehabilitering, samt bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats.

Mål:

Du får viden og færdigheder, så du ud fra rehabiliteringsprincipper kan samarbejde tværfagligt.

Du får viden og færdigheder, så du ud fra rehabiliteringsprincipper kan arbejde målrettet med borgeren.

Du kan medvirke ved tilrettelæggelse af hverdagslivet sammen med borgeren.

Du får kendskab til rehabiliteringsplaner.

Du lærer at medvirke til at arbejde rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og medvirke til at fremme borgerens sundhed, gennem styrkelse af borgerens resurser fysisk, psykisk og socialt.

Du kan medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv.

Indhold:

Med inddragelse af jeres erfaringer fra hverdagen vil kurset indeholde:

  • Rehabiliteringsbegrebet
  • Samarbejde om mål med borgeren
  • Tværfagligt samarbejde
  • Rehabiliteringsplaner
  • Aktivering af borgeren
  • Hverdagsrehabilitering 

Kurset sætter fokus på rehabilitering i det daglige arbejde med at skabe rammerne for et selvstændigt og meningsfuldt liv for borgeren 

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, cases, gruppearbejde mm.

 Kursussproget vil være grønlandsk og dansk.

Målgruppe

Sundhedshjælper 

Tid og sted

Kurset er af 5 dages varighed. Dagligt fra 8.15-15.00. Kurset afholdes på Peqqissaanermik Ilinniarfik

 

Praktiske oplysninger:

 

Tid: 4.-8. December 2017 (5 dage)

Kurset er til Sundhedshjælper

Sted: PI

Pris: kr. 4500, ved min. 15 deltagere.

Tilmeldingsfrist: 13.november 2017

Rejser, ophold og dagpenge afholdes og bestilles af PI.

Kontakt : Områdeleder for Kursusafdelingen PI, Else Thygesen ethy@nanoq.gl  tlf: 349382

Kursusdata

  • Id: Rehabiliteringskursus for sundhedshjælpere
  • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus