i samarbejde med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse med start den 8. februar 2016.

BESKRIVELSE

Formål

Formålet med Specialiseringsmodulet til psykiatriassistent er at sundhedsassistenten udvider sin faglige kompetence med henblik på at varetage opgaver inden for det samlede psykiatriske område.

 

Psykiatriassistentens funktionsområde.

Varetagelse af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver inden for psykiatrien i relation til det enkelte menneske, familier, grupper og lokalsamfund.

Selvstændigt og i samarbejde med andre relevante faggrupper planlægger, udfører, koordinerer og vurderer omsorgen for den psykiatriske patient/klient og i samarbejde med pårørende og brugere af psykiatriske tilbud.

Selvstændigt og i samarbejde med andre yder den støtte og omsorg til den psykiatriske patient/klient måtte have brug for, for at kunne gøre brug af de rettigheder den enkelte patient/klient har i samfundet.

 

Specialiseringsmodulet retter sig til

Uddannede sundhedsassistenter, der har 2 års erhvervserfaring indenfor sundhedsvæsenet og gerne erfaring fra arbejde inden for psykiatrien.

 

Indhold i specialiseringsmodulet.

Mennesket psykiske udvikling og trivsel

Mennesker med og familier med særlige behov

Psykiatriske sygdomme

Børnepsykiatri

Psykoedukation

Menneskerettigheder

 

Specialiseringsmodulets form

Den teoretiske undervisning vil foregå på Peqqissaanermik Ilinniarfik. Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde og individuelle øvelser. Der kan forekomme hjemmearbejde.

Den praktiske del af uddannelsen vil foregå i distriktspsykiatrien, psykiatrisk afdeling i Nuuk, ved Aarhus Universitetshospital, Risskov det grønlandske patientafsnit samt i Aalborg. Der vil blive tilknyttet en klinisk vejleder, som er specialuddannet under praktikperioden.

Kursisterne skal derfor gøre sig klart, at de i praktikperioden ikke kan forvente at være i egen hjemby, men evt. skal være i Nuuk eller Danmark.

Evaluering af specialiseringsmodulet

  • 1. teoriperiode afsluttes med en skriftlig prøve.
  • Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

 

Praktiske forhold:

Specialiseringsmodulets varighed er i alt 20 uger.

Det starter den 8. februar og slutter d. 24. juni 2016.

1. teoriperiode fra 8. februar – 7. april 2016 på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Praktikperiode fra 8. april – 3. juni 2016

2. teoriperiode fra 6. juni – 24. juni 2016 på Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Datoerne for praktikperioden og 2. teoriperioden kan evt. blive ændret.

Peqqissaanermik Ilinniarfik sørger for indkvartering i Nuuk samt i Danmark. Det vil ikke være muligt at medbringe ægtefælle eller børn. Der udbetales dagpenge efter gældende regler, ligesom der betales for rejser tur/retur mellem hjembyen og Nuuk samt Danmark.

Der skal søges tjenestefri med løn. Lønudgifter refunderes ved Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse. Gælder også for sundhedsassistenter ansat i kommuner.

Ansøgningsfrist: 4. november 2015

Yderligere information:

Yderligere information kan indhentes hos områdeleder Olga P. Berthelsen, e-mail: olga@nanoq.gl tlf.: 349964 eller forstander Lisa Ezekiassen, mail: lie@nanoq.gl tlf.: 349953.

 

Kursusdata

  • Id: Psykiatrispecialisering

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382