AMA-Kursus for kommende praktikvejledere for støtteperson- & portørredder-elever.

Formålet med praktikvejlederkurset er at: 

Deltagerne får tilgang til handlingsorienteret vejledning, hvor deltagerne gennem metoder kan fremme læring hos eleven.

Mål:

 • At deltagerne får forståelse for de vilkår og rammer, der knytter sig til etablering og udvikling af de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland.
 • At deltagerne får forståelse for, hvad der karakteriserer læreprocesser i praktik.
 • At deltagerne får forståelse for de principper, der lægges til grund for tilrettelæggelse af praktikstudier i de respektive uddannelser.
 • At deltagerne udvikler forståelse for rolle og funktion som praktikvejleder.
 • At deltagerne udvikler handlekompetence i forhold til opgaver forbundet med at fungere som praktikvejleder.

Indhold:

 • De grundlæggende sundhedsuddannelsers opbygning og struktur.
 • Læreprocesser og kundskabsformer i praksis. Teori / praksisforhold.
 • Praktikvejlederens opgaver og funktion.
 • Planlægning af uddannelsesforløb.
 • Evaluering og vurdering.
 • Vejledning og refleksion.

Undervisningen foregår på grønlandsk i Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Undervisningsform: Teoretiske oplæg, drøftelser, gruppearbejde og rollespil.

Undervisere: Sygeplejelærere med indsigt i de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland, og med særlig kompetence i forhold til praksislæring og vejledning.

Målgruppe: Sundhedsassistenter - portørreddere og støttepersoner som varetager praktikvejledning af elever.

Kursusdata

 • Id: Praktikvejlederkursus

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382