Kursus for kommende praktikvejledere for sundhedsassistent- støtteperson- & portørredder-elever.

Formålet med praktikvejlederkurset er at:

Deltagerne får tilgang til handlingsorienteret vejledning, hvor deltagerne gennem metoder kan fremme læring hos eleven.

Mål:

 • At deltagerne får forståelse for de vilkår og rammer, der knytter sig til etablering og udvikling af de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland.
 • At deltagerne får forståelse for, hvad der karakteriserer læreprocesser i praktik.
 • At deltagerne får forståelse for de principper, der lægges til grund for tilrettelæggelse af praktikstudier i de respektive uddannelser.
 • At deltagerne udvikler forståelse for rolle og funktion som praktikvejleder.
 • At deltagerne udvikler handlekompetence i forhold til opgaver forbundet med at fungere som praktikvejleder.

Indhold:

 • De grundlæggende sundhedsuddannelsers opbygning og struktur.
 • Læreprocesser og kundskabsformer i praksis. Teori / praksisforhold.
 • Praktikvejlederens opgaver og funktion.
 • Planlægning af uddannelsesforløb.
 • Evaluering og vurdering.
 • Vejledning og refleksion.

Undervisningen foregår på grønlandsk i Peqqissaanermik Ilinniarfik.

Undervisningsform: Teoretiske oplæg, drøftelser, gruppearbejde og rollespil.

Undervisere: Sygeplejelærere med indsigt i de grundlæggende sundhedsuddannelser i Grønland, og med særlig kompetence i forhold til praksislæring og vejledning.

Målgruppe: Sundhedsassistenter - portørreddere og støttepersoner som varetager praktikvejledning af elever.

For Sundhedsassistenter der er medlemmer af PPK, er der mulighed for at søge PPK, Kursusfonden, om midler til dækning af kursusafgift på 2.000 kr., rejse, opholdsudgifter og dagpenge i forbindelse med deltagelse på kurset. Ønsker du at bo på Peqqissaanermik Ilinniarfik skal du regne med en værelsesudgift på 450 kr. pr. nat.

Kursusdata

 • Id: Praktikvejlederkursus

Kursusevents

 • Sted:
  Peqqissaanermik Ilinniarfik
 • Periode:
  15.01.2018 - 19.01.2018
 • Frist:
  15.12.2017
 • Varighed: 5 dage
  Pladser: 15 (12 Tilbage)
  Tilmeld