Hvad er formålet med Nøglepersonuddannelsen?

Formålet med uddannelsen er at uddanne nøglepersoner, der er uddannet til at se og opdage forskellige former for afhængighed, motivere til behandling og udbrede kendskabet til behandlingssystemet i Grønland. Yderligere er formålet at uddanne nøglepersoner med et ønske om at videreuddanne sig til rusmiddelbehandlere.

Efter uddannelsen kan du som nøgleperson bidrage til at borgere med afhængighed af rusmidler og spil på din arbejdsplads, får den hjælp, de har behov for.

Hvem henvender Nøglepersonuddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsenet, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger og private virksomheder.

Som noget nyt, har du to muligheder, når du tilmelder dig uddannelsen:

1: Tilmeld dig grundmodulet bestående af otte undervisningsdage.

Efter uddannelsen er du uddannet nøgleperson.

Adgangskrav: Erhvervsfaglig uddannelse eller en bacheloruddannelse.

2: Tilmeld dig grundmodulet + to ekstra dage svarende til i alt 10 undervisningsdage.

Efter uddannelsen er du uddannet nøgleperson og har mulighed for at ansøge om optagelse på Rusmiddelbehandleruddannelsen.

Adgangskrav: Mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område.

Andre fagpersoner vil efter personlig vurdering kunne tilbydes optagelse, såfremt der foreligger dokumentation for anden relevant uddannelse og/eller erfaring.

Praktiske forhold

Nøglepersonuddannelsens grundmodul afholdes d. 6. - 13. oktober 2019.

Hvis du vælger grundmodulet + to ekstra dage med henblik på at søge om optagelse på Rusmiddelbehandleruddannelsen, foregår uddannelsen d. 6.-15. oktober.

Uddannelsen foregår på Hotel Qaqortoq i Qaqortoq.

Deltagelse på uddannelsen er gratis og inklusiv undervisningsmaterialer samt forplejning formiddag, frokost og eftermiddag på alle kursusdage.

BEMÆRK:

Undervisningen foregår på dansk

• Deltageren/arbejdsgiver skal selv arrangere rejse og ophold ifm. uddannelsen og       afholde udgifter forbundet hermed.

• Ansøgere fra Kommune Kujalleq vil blive prioriteret optagelse.

• Din ansøgning vil blive behandlet og du er ikke garanteret optagelse, før du har         modtaget et optagelsesbrev.

Kursusdata

  • Id: Nøgleperson

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382