Peqqissaanermik Ilinniarfik og Allorfik, Videncenter om Afhængighed tilbyder Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil.

Hvem henvender Nøglepersonuddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsenet, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger og private virksomheder.

Ansøgere kan optages, hvis de har en erhvervsfaglig uddannelse eller en bacheloruddannelse. Deltagere med en mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område kan efterfølgende søge optagelse på rusmiddelbehandleruddannelsen. Andre fagpersoner vil efter personlig vurdering endvidere kunne tilbydes optagelse på behandleruddannelsen.

Hvad er formålet med Nøglepersonuddannelsen?

Formålet med Nøglepersonuddannelsen er at uddanne frontpersonale med viden om rusmidler og spil samt behandling af afhængighed.

Som nøgleperson er du uddannet til at se og opdage forskellige former for afhængighed, motivere til behandling og udbrede kendskabet til behandlingssystemet i Grønland.

Efter uddannelsen kan du derfor bidrage til at ansatte med afhængighed af rusmidler eller spil i din egen organisation får den hjælp, de har behov for.

Praktiske forhold

Nøglepersonuddannelsen består af to sammenhængende moduler svarende til 10 undervisningsdage, der afholdes i Nuuk d. 30. september - 10. oktober 2018.

Deltagelse på modulerne er gratis og inklusiv undervisningsmaterialer samt forplejning formiddag, frokost og eftermiddag på alle kursusdage.

Deltageren/arbejdsgiver skal selv arrangere rejse og ophold ifm. uddannelsen, og afholder derfor selv udgifter forbundet hermed.

Ansøgere fra Kommune Kujalleq vil blive prioriteret optagelse, og tilbydes gratis rejse og ophold, der vil blive afholdt af Allorfik.

Undervisningen foregår på dansk.
NB Din ansøgning vil blive behandlet og du er ikke garanteret optagelse, før du har modtaget et optagelsesbrev.

Kursusdata

  • Id: Nøgleperson

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382