Peqqissanermik Ilinniarfik tilbyder i samarbejde med Allorfik (Videncenter om Afhængighed) Nøglepersonuddannelsen omkring rusmidler og spil.

Hvem henvender Nøglepersonuddannelsen sig til?

Uddannelsen henvender sig til alle faggrupper i sundhedsvæsenet, døgninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger og private virksomheder.

Ansøgere kan optages, hvis de har en erhvervsfaglig uddannelse eller en bacheloruddannelse. Deltagere med en mellemlang videregående uddannelse inden for det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område kan efterfølgende søge optagelse på rusmiddelbehandleruddannelsen. Andre fagpersoner vil efter personlig vurdering endvidere kunne tilbydes optagelse på behandleruddannelsen.

 

Hvad er formålet med Nøglepersonuddannelsen?

Formålet med Nøglepersonuddannelsen er at uddanne frontpersonale med viden om rusmidler og spil samt behandling af afhængighed.

Som nøgleperson er du uddannet til at se og opdage forskellige former for afhængighed, motivere til behandling og udbrede kendskabet til behandlingssystemet i Grønland.

Efter uddannelsen kan du derfor bidrage til at ansatte med afhængighed af rusmidler eller spil i din egen organisation får den hjælp, de har behov for.

Praktiske forhold

Nøglepersonuddannelsen består af to sammenhængende moduler, der afholdes på Hotel Arctic i Ilulissat. Undervisningen foregår på dansk.

Deltagelse på modulerne er gratis og inklusiv forplejning formiddag, frokost og eftermiddag på alle kursusdage. Deltagere, der ikke kommer fra Ilulissat, vil yderligere få morgen- og aftenforplejning.

Allorfik booker og betaler rejse og ophold. Deltagere fra Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia vil blive prioriteret.

Kursusdata

  • Id: Nøgleperson

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382