Allorfik, Videncenter om Afhængighed tilbyder masterclass i kognitiv familieterapi. Kurset henvender sig til rusmiddelbehandlere og personer med anden relevant terapeutisk baggrund.

Formålet er at tilegne deltagerne viden, færdigheder og kompetencer til at anvende kognitiv familieterapi i en behandlingsmæssig sammenhæng.

Kurset består primært af øvelser i grupper, der giver træning i perspektivtagning ift. brugerne og praktisk anvendelse af redskaber. Der tages hovedsageligt udgangspunkt i deltagernes cases med fokus på anvendelsen af de tillærte redskaber og tilgange samt på forståelsen af cases i en kognitiv familieterapeutisk diskurs.


Praktiske forhold

Kurset består af fem undervisningsdage, der afvikles d. 3.-7. december 2018 i Nuuk.

Pris for fem undervisningsdage: 5000 kr.
Prisen er inkl. forplejning formiddag, frokost og eftermiddag samt kursusmaterialer.

Deltagerne skal selv arrangere rejse og ophold ifm. kurset samt afholde udgifter forbundet hermed.

Bemærk at deltagelse på kurset først er garanteret, når betalingen er registreret.

Undervisningen foregår på dansk.

Kursusdata

  • Id: Masterclass i kognitiv familieterapi
  • Pris: 5000,00

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382