Peqqissaanermik Ilinniarfik afholder et kursus for sundhedshjælpere med henblik på at styrke og udvikle den palliative indsats indenfor plejesektoren, på alderdomshjem og i hjemmehjælpen.
 

Indholdet i kurset i palliativ sygepleje er målrettet mod styrkelse af sundhedshjælperens bidrag til det tværfaglige samarbejde indenfor pleje-/ alderdomshjem og hjemmehjælpen. Indholdet vil have fokus på, hvorledes den palliative indsats på det fysiske, psykiske, åndelige og sociale område fremmes, således at livskvaliteten for den døende og dennes pårørende kan forbedres i borgerens sidste levetid.

Ligeledes vil kurset tage udgangspunkt i den palliative borgers nedsatte funktionsevne med det formål at give uafhængighed og selvbestemmelse.


Målet er:

 • At give kursusdeltagerne redskaber til at kunne udføre lindrende pleje af den palliative borger samt støtte til de pårørende.
 • At styrke deltagernes viden og kompetencer i det daglige arbejde med palliative borgere og deres pårørende.

Indhold:

 • Omsorg
 • Sorg
 • Smertelindring
 • Kommunikation
 • Etik
 • Delir
 • Aktivering af sanser
 • Hjælpemidler
 • Massage
 • Lejring 


Tid og sted

Kurset er af 5 dages varighed. Dagligt fra 8.15-15.00. Kurset afholdes på Peqqissaanermik Ilinniarfik


Undervisere

Sygeplejerske Birthe Abelsen og fysioterapeut Birthe Eriksen


Praktiske oplysninger:

Tid: 16 – 20.oktober 2017, inkl. (5 dage) 

Pris: kr. 4500, ved min. 15 deltagere. 

Tilmeldingsfrist: 22. september 2017

Rejser, ophold og dagpenge afholdes og bestilles af PI.

Kontakt: Områdeleder for kurser og specialiseringer Else Thygesen, ethy@nanoq.gl tlf: 349950

Kursusdata

 • Id: Palliativ pleje og fysioterapi
 • Pris: 4500

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382