Peqqissanermik Illinniarfik udbyder endnu engang en efteruddannelse for sundhedsassistenter. Uddannelsen starter mandag den 30. oktober og slutter den 15. december 2017.


Formål
Efteruddannelsen af sundhedsassistenter varer sammenlagt 7 uger, og har til formål, at sundhedsassistenten erhverver sig forudsætninger for at kunne arbejde rehabiliterende /sundhedsfremmende og forebyggende samt selvstændigt at kunne vurdere behov, tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver i forhold til akutte og kroniske patienter. På efteruddannelsen lægges der særlig vægt på kompetencer indenfor rehabilitering, medicinadministration og akut sygepleje såvel i det primære som i det sekundære sundhedsvæsen.

Indhold
Efteruddannelsen er bygget op i 4 moduler, som indgår i et samlet forløb på efteruddannelsen:

modul 1:  Medicinadministration (2 uger) afsluttes med intern prøve som skal bestås.
modul 2:  Rehabilitering  (2 uger)
modul 3:  Akut sygepleje (2 uger)
modul 4:  Tværgående casearbejde (1 uge)

OBS: Det er muligt at få merit for 2 uger, hvis man har bestået medicinadministrationskursus arrangeret af PI, således man påbegynder efteruddannelsen d. 13. november 2017.

Undervisningsform
Efteruddannelsen vil foregå på Peqqissaanermik Ilinniarfik.
Undervisningsformen vil skifte mellem teoretiske oplæg, diskussion og dialog, gruppearbejde, praksisrelaterede opgaver, case-opgaver og simulationstræning, således at der udvikles færdigheder indenfor området. Der vil forekomme læsning eller anden forberedelse til undervisning.

Praktiske forhold
Der udbetales grundløn, svarende til 40 timers arbejdstid under uddannelsen.
Arbejdsgiver får refunderet lønmidler via sundhedsvæsenet. Kontakt evt. Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Økonomi – og Planlægningsafdeling)

Der skal påregnes udgifter til litteratur.

Efteruddannelsens starter den 30.oktober 2017 og afsluttes den 15. december 2017
PI sørger for rejse, ophold og dagpenge for deltagere udenfor Nuuk.
Alle optagede deltagere sørger selv for at søge tjenestefri med løn hos arbejdsgiver.

Ansøgningsfrist: den 22. september 2017

Yderligere information:
Yderligere information kan indhentes hos områdeleder Else Thygesen, ethy@nanoq.gl, tlf. direkte:349382

Kursusdata

  • Id: Sundhedsassistenter -Efteruddannelse

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349382