Formål

Efteruddannelsen af sundhedsassistenter varer sammenlagt 7 uger, og har til formål, at sundhedsassistenten erhverver sig forudsætninger for at kunne arbejde rehabiliterende /sundhedsfremmende og forebyggende samt selvstændigt at kunne vurdere behov, tilrettelægge og udføre omsorgsopgaver i forhold til den akutte og kroniske patienter- på efteruddannelsen lægges der særligt vægt på kompetencer indenfor rehabilitering, Medicinadministration og akut sygepleje såvel som i det primær som i det sekundære sundhedsvæsen.

Indhold

Efteruddannelsen er bygget op i 4 moduler, som indgår i et samlet forløb på efteruddannelsen:

modul 1: rehabilitering, varighed 2 uger

modul 2: medicinadministration 2 uger (modulet afsluttes med intern prøve som skal bestås)

modul 3: Akut sygepleje 2 uger

modul 4: Tværgående casearbejde i 1 uge.

Undervisningsform

Efteruddannelsen vil foregå på Peqqissaanmerik Ilinniarfik Undervisningsformen vil skifte mellem teoretiske oplæg, diskussion og dialog, gruppearbejde, praksisrelaterede opgaver, caseopgaver og simulationstræning, således at der udvikles færdigheder indenfor området. Der vil forekomme læsning eller anden forberedelse til undervisning.

Praktiske forhold

Efteruddannelsens varighed 1.maj-15.juni 2017

PI sørger for rejse, ophold og dagpenge for deltagere udenfor Nuuk.

Alle optagede deltager søger selv for at søge tjenestefri med løn hos arbejdsgiver.

Ansøgningsfrist: 30.marts 2017

Kursusdata

  • Id: Sundhedsassistenter-Efteruddanelse

Kursusevents

Det er ikke muligt at tilmelde dig til dette kursus


Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349976