BESKRIVELSE

Formål

Formålet med specialiseringen til demenshjælperen er at denne erhverver sig kompetencer til selvstændigt at varetage de basale omsorgsopgaver, forebyggende aktiviteter, aktivitet og habilitering/rehabiliterende samt koordinerende opgaver, vejledende og undervisende opgaver for de demensramte og demensramtes pårørende.

Adgangskrav til specialisering er, at den uddannelsessøgende har en uddannelse som: Sundhedshjælper. Uddannelsessøgende med to års praktisk arbejdserfaring som sundhedshjælper foretrækkes.

Specialiseringens varighed:

Uddannelsens teoretiske varighed er i alt fem uger, hvilket svarer til 150 lektioners undervisning. Efterfølgende udarbejdes en opgave med udgangspunkt i en demensramt borger som demenshjælperen arbejder med på sin arbejdsplads. Der vil være 1 times vejledning fra Brancheskolen Peqqissaanermik Ilinniarfik i forbindelse med udarbejdelsen af denne opgave.

Den teoretiske uddannelse foregår på Brancheskolen Peqqissaanermik Ilinniarfik.

PeqqissaanermikIlinniarfik sørger for billetbestillinger samt indkvartering i Nuuk. Der skal søges tjenestefri med løn. Der vil blive udbetalt dagpenge, efter gældende regler.


Ansøgningen sendes til:

Peqqissaanermik Ilinniarfik
Svend Jungep Aqq. 2
Postboks 1499
3900 Nuuk
Mail: cfspost@nanoq.gl

Yderligere informationer:

Kan indhentes hos Områdeleder for Kursusafdelingen Else Thygesen : ethy@nanoq.gl tlf: 349382

 

Kursusdata

  • Id: Demensspecialisering

Kursusevents

  • Kursussted: PI Nuuk
  • Periode: 23.04.2018 - 08.06.2018
  • Frist: 23.03.2018
  • Varighed: 6 uger
  • Pladser: 23 (1 tilbage)

Yderligere information:

kan indhentes hos områdeleder

Else Thygesen
E-mail: ethy@nanoq.gl
Tlf.: (+299) 349976